Last database update: 27.01.2023 10:25


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Стечајна маса Компанија Браћа Карић
Place: Београд
Ad publication date: 05.12.2022
Sale date: 19.01.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 7,918,377.75
Sale state: Closed
Ad document  

Sale asset:

У поступку стечаја који је настављен над стечајном масом стечајног дужника у предмету Привредног суда у Београду 6 Ст 147/2022 и решења Привредног суда у Београду 6 Ст 2444/2010 од 10.11.2010. године, а у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/09) и Националним стандардом бр. 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“ бр. 13/10), стечајни управник стечајног дужника, Стечајна маса Компанија Браћа Карић доо Београд - у стечају ул. Јеврејска бр. 24, Београд ОГЛАШАВА продају имовине стечајне масе методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Зоран Каличанин
Contact phone: +381 11 664 10 16
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014