Last database update: 07.02.2023 05:30


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЕИ КОМЕРЦ - СТАРИ
Place: Ниш
Ad publication date: 18.11.2022
Sale date: 20.12.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 29,849,136.50
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу Ст. 48/2015 од 09.09.2016. године, а у складу са чланoвима 131. 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011, 71/2012 и 83/2014), као и Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом - Национални стандард број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника ЕИ Холдинг корпорација Ниш ДОО за обављање комерцијалне и инжењеринг делатности ЕИ ,,КОМЕРЦ” Ниш - у стечају Булевар Цара Константина 80-86 ОГЛАШАВА продају дела непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Гордана Јовановић
Contact phone: 060/30-30-420
Contact e-mail: gordana.stecajni.upravnik@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014