Last database update: 28.09.2022 07:02


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: НИШПРОЈЕКТ
Place: Ниш
Ad publication date: 23.09.2022
Sale date: 25.10.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 20,628,090.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл.Бр. 3. Ст.70/2011 од 29.06.2011. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 од 16. децембра 2009. године) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ бр.89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника Група друштава за пројектовање консалтинг и инжењеринг „НИШПРОЈЕКТ“ АД Ниш - у стечају, Ниш, ул. Цара Душана 54, ПЦ Душанов базар, први спрат, локал 119 матични број: 07133642, ПИБ: 100618543 ОГЛАШАВА Трећу продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Раица Милићевић
Contact phone: 063/456-320
Contact e-mail: raica.milicevic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014