Last database update: 16.08.2022 11:06


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: DALLAS
Place: Тутин
Ad publication date: 02.08.2022
Sale date: 14.09.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 8,236,640.50
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству од 22.12.2014 године Привредног суда из Краљева, број предмета Ст.5/2014 од 07.08.2014. год.а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) ,и уз претходну сагласност Одбора поверилаца о начину продаје ,стечајни управник стечајног дужника: Фабрика намештаја „DALLAS“ ДОО-у стечају улица Револуције бб, 36320 Тутин ОГЛАШАВА Прву продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Петар Вуловић
Contact phone: 064/15-70-212
Contact e-mail: pvulovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014