Last database update: 12.08.2022 11:48


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ВЕЛЕФАРМ
Place: Београд
Ad publication date: 28.07.2022
Sale date: 31.08.2022
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду 1.Ст.267/2012 од 01.06.2015.године, а у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају и Националним стандардом бр.5 Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом (Национални стандард бр.5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника), стечајни управник стечајног дужника „ВЕЛЕФАРМ“ АД Холдинг компанија Београд– у стечају, Ул.Војводе Степе бр.414а, Београд: ОГЛАШАВА Продају имовине ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person:
Contact phone: 011/30-90-114; 011/30-90-102 и 063/30 30 44
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014