Last database update: 12.08.2022 11:35


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЛОЛА РИБАР
Place: Оџаци
Ad publication date: 29.07.2022
Sale date: 02.09.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 3,944,923.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Сомбору, посл.број Ст. 45/2010 од 28.10.2010. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“, број 104/09) те Законом о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 89/2015), као и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника ИТЕС „Лола Рибар“ ад Оџаци у стечају О Џ А Ц И Лоле Рибара 40 О Г Л А Ш А В А ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ( прва продаја). Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Душан Петровић
Contact phone: 063/213- 246
Contact e-mail: pdusan555@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014