Last database update: 12.08.2022 11:15


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БЕХЕМ
Place: Београд
Ad publication date: 29.07.2022
Sale date: 29.08.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 15,388,569.18
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду број 7.Ст. 2553/2010 од 19.05.2011. године и Закључка о уновчењу имовине број 11.Ст. 2553/2010 од 07.06.2021. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133. и 135. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, као стечајни управник стечајног дужника: ''БЕХЕМ'' – У СТЕЧАЈУ, Београд, Џорџа Вашингтона бр. 16/6 ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Оливера Јовановић
Contact phone: 060/6625590
Contact e-mail: oliverajus@yahoo.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014