Last database update: 16.08.2022 10:32


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: СЕБ-АГРАР
Place: Нови Сад
Ad publication date: 01.07.2022
Sale date: 11.07.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 11,037,300.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Новом Саду, бр. Ст-107/2020 од 07.06.2021. године, које је постало правноснажно са даном 01.07.2021. године и у складу са одредбама члана 132. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09, 99/2011 - др.закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), стечајни управник стечајног дужника СЕБ АГРАР ДОО - У СТЕЧАЈУ ОГЛАШАВА ПРВУ ПРОДАЈУ ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Љубомир Петров
Contact phone: 063/512800
Contact e-mail: petrov.ljubomir@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014