Last database update: 16.08.2022 11:07


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: КВАРК
Place: Нови сад
Ad publication date: 27.06.2022
Sale date: 27.07.2022
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Новом Саду, пословни број: 1.Ст. 90/2020 од 22.7.2020. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Решења Привредног суда у Новом Саду, пословни број: 1.Ст. 90/2020 од 8.9.2020. године о проглашењу банкротства (правоснажност исказана дана 17.9.2020. године) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: „Кварк“ ДОО Бечеј – у стечају из Бечеја, Змај Јовина бр. 88 ОГЛАШАВА Продају имовине - ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Dejan Erak
Contact phone: 064/672-69-00
Contact e-mail: dejanerak21@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014