Last database update: 16.08.2022 09:58


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ
Place: Трстеник
Ad publication date: 26.06.2022
Sale date: 27.07.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Краљеву, 6 Ст. бр. 3/2016 од 04.07.2016. године, а у складу са чл. 131., 132. и 133. Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 99/11, 71/12 - Одлука УС, 83/14 ) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног („Сл. гласник РС“, број 13/10), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Сл. гласник РС“, број 89/15), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: "ППТ СЕРВОУПРАВЉАЧИ" АД Трстеник- у стечају, ул. Цара Душана бр. 101 МБ: 07623925, ПИБ: 101307818 О Г Л А Ш А В А Продају дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Мира Ковачевић
Contact phone: 063/691-449
Contact e-mail: mira.kov011@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014