Last database update: 16.08.2022 09:33


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ГИК "БАНАТ"
Place: Зрењанин
Ad publication date: 20.06.2022
Sale date: 11.07.2022
Sale type: Direct negotiation
Value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Зрењанину Ст.4/2020 од 31.05.2022. године, у складу са чланом 149 Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009), и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010.), стечајни управник стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ГИК „БАНАТ“АД - У СТЕЧАЈУ ул. Трг Др Зорана Ђинђића бр.2 ОГЛАШАВА продају накнадно пронађене имовине. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Драгица Арсић
Contact phone: 069/560-20-25
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014