Last database update: 03.10.2022 10:31


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЗАСТАВА КАМИОНИ
Place: Крагујевац
Ad publication date: 20.06.2022
Sale date: 21.07.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 71,749,862.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења o банкротству стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, број предмета 1.Ст. 13/2018 од 11.01.2019. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају (,,Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009, 99/2011 - др.закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националног стандарда број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног (,,Службени гласник Републике Србије“ број 62/2018), а на основу сагласности Одбора поверилаца од 03.02.2021. године, стечајни управник стечајног дужника ЗАСТАВА КАМИОНИ ДОО Крагујевац.-у стечају ул. Косовска бр.4.Крагујевац ОГЛАШАВА Прву продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Љубиша Перовић
Contact phone: 062/8699626
Contact e-mail: perovickg@yahoo.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014