Last database update: 03.10.2022 10:28


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БОФОР КГД
Place: Лозница
Ad publication date: 15.06.2022
Sale date: 28.07.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 19,205,442.58
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Ваљеву Ст. бр.6/2021 од 21.01.2022. године а у складу са чланoвима 131., 132., и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009,99/2011 - др.закон 71/2012 – одлука УС и Сл. Гласник бр. 83/2014, 113/17, 44/18 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника "БОФОР КГД"ДОО у стечају Лозница ОГЛАШАВА прву продају имовине као јединствене целине јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стојанка Филипић
Contact phone: 063/847-3185 и 015/ 873-697
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014