Last database update: 16.08.2022 11:06


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: АД ГРАДИТЕЉ
Place: Лесковац
Ad publication date: 06.06.2022
Sale date: 08.07.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Закључка о уновчавању имовине који је донео стечајни судија дана 01.06.2011. године , у складу са одредбама члана 131, 132 и 13З Закона о стечају ( Службени гласник РС број 104/09 ) и Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчавања имовине стечајног дужника ( Службени гласник РС број 13/2010 ) стечајни управник АД ГРАДИТЕЉ у стечају из Лесковца , Трг Револуције 33 О Г Л А Ш А В А ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Бранко Митић
Contact phone: 062 461 078
Contact e-mail: mitic92@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014