Last database update: 16.08.2022 10:52


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: W.E.G. TEHNOLOGY
Place: Београд
Ad publication date: 03.06.2022
Sale date: 08.07.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 50,742,781.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду Ст.110/2016 од 31.03.2017.год, а у складу са чланом 131., 132. и 133. Закона о стечају (Сл.гл.РС 104/09) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчавања имовине (Сл.гл.РС бр.13/2010), стечајни управник стечајног дужника W.E.G. TEHNOLOGY доо Београд у стечају Оглашава продају дела имовине - Јавним надметањем - Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Никола Миленковић
Contact phone: 065/3070311
Contact e-mail: nikola.milenkovic57@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014