Last database update: 16.05.2022 12:15


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: SAFE-INVEST
Place: Београд-Нови Београд
Ad publication date: 13.05.2022
Sale date: 16.06.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 16,659,456.97
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду 4.Ст. 92/2021 од 16.08.2021. године, а у складу са чланом 131., 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 99/2011-др. закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ бр.62/2018) стечајни управник стечајног дужника SAFE-INVEST DOO BEOGRAD - U STEČAJU Београд - Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр.5В/мезанине оглашава ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Мира Милетић
Contact phone: 011/2631-055 или 011/2620-400
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014