Last database update: 16.05.2022 11:13


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БРАНКО ПЕРИШИЋ ад Крушевац у стечају
Place: Крушевац
Ad publication date: 14.05.2022
Sale date: 15.06.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 190,253,540.50
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Краљеву, број предмета 1.Ст. 49 /2015 од 17.06.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133 и 135 Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010) и одлуком одбора поверилаца од 19.02.2021. године, као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник: ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА „БРАНКО ПЕРИШИЋ“ АД КРУШЕВАЦ- у стечају из Крушевца, Улица Трг мира број 28, мат. број 07268769, као правног лица, јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Славко Прошић
Contact phone: 063/379-978
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014