Last database update: 16.05.2022 11:02


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: UNIHEMKOM d.o.o. u stečaju Нови Сад
Place: Нови Сад
Ad publication date: 09.05.2022
Sale date: 15.06.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 127,907,722.23
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 18.04.2019. године о проглашењу банкротства стечајног дужника и сагласности Одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица од 11.03.2022. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133., 135. и 136. Закона о стечају („Службени гласник РС” бр.104/2009, 99/2011-др.закон и 71/2012-одлука УС), као и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС” бр.13/2010), стечајни управник стечајног дужника „УНИХЕМКОМ” ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, НОВИ САД – У СТЕЧАЈУ НОВИ САД, Булевар Војводе Степе бр.44 ОГЛАШАВА Продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Предраг Стојковић
Contact phone: 065/683-8888
Contact e-mail: kancelarija.stojkovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014