Last database update: 27.01.2022 04:58


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ОРАО
Place: Београд
Ad publication date: 14.01.2022
Sale date: 15.02.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 2,388,857.40
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу правоснажног Решења Привредног суда у Београду о банкротству 4.Ст.220/2020 од 23.08.2021.године сходном применом одредби чланова 131, 132, 133, 135 и 136 Закона о стечају („Сл. гласник РС“, број 104/2009, 99/2011- др. Закон, 71/2012- одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“ 62/2018) и сагласности Одбора поверилаца од 23.12.2021.године, стечајни управник дужника: ORAO DOO BEOGRAD у стeчajу Београд, Јужни булевар ½ ОГЛАШАВА Продају стечајног дужника као правног лица Јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Ђорђе Зечевић
Contact phone: 011/2436-674; 063/240-473
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014