Last database update: 27.01.2022 05:40


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Концерн Петар Драпшин
Place: Младеновац
Ad publication date: 14.01.2022
Sale date: 18.02.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Београду 7. Ст. бр. 87/2016 од 05.09.2016. године, а у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају(«Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (Службени гласник РС бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника КОНЦЕРН „ПЕТАР ДРАПШИН“ АД У СТЕЧАЈУ Ул. краља Петра I бр. 34, Младеновац ОГЛАШАВА Продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Михајло Коруга
Contact phone: 063/8183802
Contact e-mail: koruga.mihajlo@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014