Last database update: 26.01.2022 09:06


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: FRUIT COMPANY
Place: Београд
Ad publication date: 29.12.2021
Sale date: 28.02.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Београду 6 Ст. 214/2020 од 06.05.2021. године и одлуке Одбора поверилаца од 04.10.2021. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133., 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018) стечајни управник стечајног дужника Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „FRUIT COMPANY“ д.о.о. у стечају Београд, ул. Струмичка бр. 5 матични број 17535366, ПИБ 103228670 ОГЛАШАВА продају имовинe стечајног дужника у оквиру имовинске целине и стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Мирко Боровчанин
Contact phone: 011/344 05 91, 063/201-766
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014