.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: NOVA.RS TELEVISION
Place: Београд
Ad publication date: 23.11.2021
Sale date: 29.12.2021
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Београду 30.09.2019. године и у складу са одредбама члана 131. 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ бр. 62/2018.), и на основу сагласности одбора поверилаца од 16.10.2019. године, стечајни управник стечајног дужника NOVA.RS TELEVISION д.о.о. Београд – у стечају Теразије 28. Београд ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда дана 29.12.2021.године у 12 часова Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Ивана Матић
Phone: 063/811-50-44
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik