Last database update: 03.10.2022 08:33


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ДП «КРАГУЈ» у стечају
Place: Баточина
Ad publication date: 23.11.2021
Sale date: 23.12.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 523,202.07
Sale state: Closed
Ad document  

Sale asset:

На основу Закључка стечајног судије Трговинског суда у Крагујевцу 2.Ст.бр.1/09 од 07.07.2009. године, а у складу са члановима 109, 110, 111 и 112. Закона о стечајном поступку (Сл. гласник РС бр. 84/04 и 85/05), Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС бр. 43/05), и одлуком одбора поверилаца од 21.10.2021 године, као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник: ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ДП «КРАГУЈ» у стечају из Баточине, Улиица Иве Лоле Рибара бб, мат. број 07631626, као правног лица, јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Радмила Вучинић
Contact phone: 064/103-11-77
Contact e-mail: vucinicr@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014