Last database update: 26.01.2022 08:06


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ХИП-АЗОТАРА - СТЕЧАЈНА МАСА
Place: Панчево
Ad publication date: 21.11.2021
Sale date: 22.12.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 51,430,006.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву бр.Ст. 11/2018 од 18.12.2018. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136, Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајнoг дужника: Стечајна маса ''ХИП-АЗОТАРА'' д.о.о. Панчево – у стечају, Спољностарчевачка бр. 80 ОГЛАШАВА ПРВУ ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Драган Перковић
Contact phone: 011/3670-846 или 063/301-721
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014