Last database update: 26.01.2022 09:25


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: УШЋЕ
Place: Ушће
Ad publication date: 19.11.2021
Sale date: 23.12.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења о банкротству Привредног суда у Краљеву Ст.бр.51/10 од 25.03.2011. године, а у складу са чланoвима 131. 132. и 133. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног ("Сл. гласник РС", бр. 13/10), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: Земљорадничка задруга УШЋЕ Ушће у стечају ул. Ушће бб ОГЛАШАВА трећу продају имовине јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник стечајног управника Драган В. Маринковић
Contact phone: 063/528456
Contact e-mail: marincovicc@mts.rs.
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014