Last database update: 20.10.2021 06:15


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ФАБРИКА ПАПИРА И АМБАЛАЖЕ ЛЕПЕНКА
Place: Нови Кнежевац
Ad publication date: 11.10.2021
Sale date: 15.11.2021
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Na osnovu Resenja о bankrotstvu Privrednog suda u Zrenjaninu posl. br. 2. St.11/2017 od 01.08.2017.g., а u skladu sa clanovima 131., 132., 133 i 135 Zakona о stecaju (,,SluzЬeni glasnik RS" broj 104/2009, 99/2011-dr.zakon, 71/2012-odluka US i 83/2014) i Nacionalnim standai-dom broj 5 о nacinu i postupku шюvсеnја imovine stecajnog duznika (,,Sluzbeni glasnik RS" broj 13/201 О) stecajni upravnik ima nameru da izvi-si prodaju stecajnog duznika kao pravnog lica. Prodaja se vrsi na osnovu odluke Odbora povei-i!aca sa XVII sednice od 17.09.2021.g. DOO FABRIКA PAPIRA I AMBALAZE "LEPENКA" u stecaju Novi Knezevac, ul. Cara Dusana broj 45 OGLASAVA prodaju stecajnog duznika kao pravnog lica - ро reprocenjenoj vrednosti javnim prikupljanjem ponuda Detaljnije pogledati u tekstu oglasa.

Contact info

Contact person: stečajni upravnik Dr Dragan Božić
Contact phone: 065/9777-930 ili 069/480-42-43
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014