Last database update: 22.10.2021 07:45


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ХОСАНА
Place: Пожега
Ad publication date: 08.10.2021
Sale date: 10.11.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 261,304.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Ужицу 3 Ст.11/2019 од 09.12.2019. године а у складу са чланoвима 131., 132., и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009,99/2011 - др.закон 71/2012 – одлука УС и Сл. Гласник бр. 83/2014, 113/17 и 44/18) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника „ХОСАНА” Д.О.О. ПОЖЕГА – У СТЕЧАЈУ ОГЛАШАВА Другу продају имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Славица Дуњић
Contact phone: 064/122-0912
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014