Last database update: 22.10.2021 08:02


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA Д.Д. Београд у стечају
Place: Београд
Ad publication date: 08.10.2021
Sale date: 08.11.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 73,802,119.00
Sale state: Active
Ad document  

Sale asset:

На основу Закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду Ст. бр. 274/94 од 25.04.2006. године, а у складу са чланoвима 109, 110, и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник Републике Србије» број 84/2004), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник Републике Србије» број 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: „YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA“ Д.Д. Београд у стечају, Чингријина број 13 ОГЛАШАВА Продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Јасмина Мирковић-Недељковић
Contact phone: 063-111-3362 и 011/3222-759
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014