Last database update: 22.10.2021 08:34


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: НАВИП ад Београд у стечају
Place: Београд
Ad publication date: 04.10.2021
Sale date: 08.11.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 5 Ст. 268/2012 од 11.06.2015.год, у складу са одредбама Закона о стечају (Сл.гл.РС 104/09) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчавања имовине (Сл.гл.РС бр.13/2010), стечајни управник стечајног дужника НАВИП ад Београд у стечају, Браће Барух бр.8/4 Оглашава продају ДЕЛА ИМОВИНЕ У ВЛАСНИШТВУ НАВИП АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ НА ЛОКАЦИЈИ НОВИ САД - Јавним надметањем– Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Васиљ Васиљевић
Contact phone: Љубиша Миљковић тел.: 065/ 525-5183
Contact e-mail: navipprodaja@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014