Last database update: 22.10.2021 08:26


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: РГП-ИНПОС
Place: Књажевац
Ad publication date: 08.10.2021
Sale date: 10.11.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Зајечару Ст.бр. 10/2015 од 04.11.2015. године, Решења Привредног суда у Зајечару Ст.бр.10/2015 од 03.02.2016. године о банкротству, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају (,,Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011 - др.закон, 71/2012 - Одлука УС, 83/2014, 113/2017,44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (,,Службени гласник РС“ број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „РГП – ИНПОС“ У СТЕЧАЈУ КЊАЖЕВАЦ ОГЛАШАВА продају непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Радослав Митровић
Contact phone: 030/2495-053 или 064/3383-853
Contact e-mail: mraka19210@mts.rs
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014