Last database update: 22.10.2021 07:17


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА
Place: Трстеник
Ad publication date: 01.10.2021
Sale date: 05.11.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 52,079,120.50
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу правноснажног Решења о банкротству Привредног суда у Краљеву 6 Ст. Бр. 11/2016 од 15.06.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају ("Сл.гласник", бр. 104/2009, 99/2011 – др.закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: "ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА" АД Трстеник - у стечају, ул. Цара Душана бр. 101 МБ: 07623968, ПИБ: 101304965 ОГЛАШАВА Продају дела непокретне и покретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Мира Ковачевић
Contact phone: 063/691-449
Contact e-mail: mira.kov011@gmail.com.
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014