Last database update: 21.09.2021 04:29


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: НЕЦА-ТТПП
Place: Прокупље
Ad publication date: 10.09.2021
Sale date: 20.10.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења o банкротству Привредног суда у Нишу бр. 2. Ст. 32/2019 од 23.07.2019. године, а у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 - одлука US, 83/2014, 113/2017 и 44/2018) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине („Службени гласник Републике Србије“ бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника Предузеће за производњу трговину и транспорт НЕЦА ТТПП доо Прокупље - у стечају, 18400 Прокупље, Авалска 17 ОГЛАШАВА Треће јавно надметање продаје непокретне и покретне имовине Детаљније погледати у тексту огласа

Contact info

Contact person: Стечајни управник Драган Милошевић
Contact phone: 069 – 5573 021
Contact e-mail: stecajnimilosevic@yahoo.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014