Last database update: 21.09.2021 04:12


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: КУЛСКИ ШТОФОВИ
Place: Кула
Ad publication date: 10.09.2021
Sale date: 15.10.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 86,414,244.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Сомбору, посл.број Ст. 36/2010 od 18.07.2011. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“, број 104/09), те Законом о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 89/2015), као и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: „КУЛСКИ ШТОФОВИ“ фабрика за производњу вунених тканина и предива а.д. у стечају К У Л А Јосипа Крамера 27 О Г Л А Ш А В А ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Душан Петровић
Contact phone: 063/213- 246
Contact e-mail: pdusan555@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014