Last database update: 21.09.2021 05:30


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БАЛКАН ЕКСПРЕС
Place: Марковац
Ad publication date: 22.07.2021
Sale date: 31.08.2021
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 35,496,828.47
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу број 3. Ст. 1/2016 од 20.09.2016. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“, број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – Одлука УС и 83/2014) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, броj 13/2010 ), стечајни управник стечајног дужника “БАЛКАН ЕКСПРЕС ” ДОО – у стечају из Марковца ОГЛАШАВА Осму продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника као имовинске – функционалне целине методом јавног прикупљања понуда. Јавно отварање понуда одржаће се дана 31.08.2021. године у 11.00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Канцеларија стечајног управника Жељка Мијушковића, Први српски устанак 190, Смедеревска Паланка, у присуству комисије за отварање понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Жељко Мијушковић
Contact phone: 069.829.4488
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014