Last database update: 27.07.2021 07:35


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ENERGO MACHO
Place: Крушевац
Ad publication date: 15.07.2021
Sale date: 09.09.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда из Краљева, број предмета Ст.бр. 4.Ст.20/2017 од 28.02.2018. године које је постало правоснажно 13.03.2018 године а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) ,стечајни управник стечајног дужника: Привредно друштво "ENERGO MACHO"DOO-у стечају Крушевац, ул. Достојевског 59 ОГЛАШАВА Пету продају имовине јавним надметањем. Јавно надметање одржаће се дана 09.09.2021.године у 12:00 часова на следећој адреси: У Привредном суду у Краљеву ул.Цара Душана бр.41. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Cтечајни управник Петар Вуловић
Contact phone: 064/15-70-212
Contact e-mail: pvulovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014