.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БИП - СТЕЧАЈНА МАСА
Place: Београд
Ad publication date: 16.07.2021
Sale date: 16.08.2021
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 4,176,045,698.69
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду 6.Ст.бр. 244/2015 од 09.03.2016. године, o спровођењу стечајног поступка банкроствством стечајног дужника а у складу са чланoвима 131, 132, 133 и 135 Закона о стечају (Сл. гласник РС број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС бр. 13/2010) и одлуком Oдбора поверилаца од 14.01.2020. године, као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (Сл. гласник РС бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник: ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА, СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА“ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ, Булевар војводе Путника бр. 5 мат. број 07013710, као правног лица, методом јавног прикупљања понуда. Јавно отварање понуда одржаће се дана 16.08.2021. године у 12:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Београд, Теразије број 23, III спрат, „Симпо сала“, у присуству комисије за отварање понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Мирољуб Цицмил
Phone: 064/266-88-71 или 063/858-97-28
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik