Last database update: 21.09.2021 05:25


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН
Place: Тутин
Ad publication date: 13.07.2021
Sale date: 24.08.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Краљеву Ст. 5/2017 од 06.03.2018. године, а у складу са члановима 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр. 104 од 16.12.2009, 99 од 27.12.2011-др. закон, 71 од 25.07.2012-УС и 83. од 05.08.2014) и Националним стандардом бр.5 - Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010) стечајни управник стечајног дужника Стечајна маса Земљорадничке задруга „ТУТИН“ у стечају из Тутина, мат.број 27009778, ОГЛАШАВА продају непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Мирко Петровић
Contact phone: 064-32-44-577
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014