Last database update: 27.07.2021 05:26


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: EUROPEN GROUP DOO U STEČAJU
Place: Београд
Ad publication date: 05.07.2021
Sale date: 14.09.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 494,775.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Београду Ст. 4357/2010 од 20.09.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133., 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС), Одлуком Одбора поверилаца од 16.06.2021. године, Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) стечајни управник стечајног дужника Друштво за унутрашњу и спољну трговину „ЕУРОПЕН ГРОУП“ д.о.о. Београд - у стечају Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Мирко Боровчанин
Contact phone: + 381 344 05 91
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014