Last database update: 21.09.2021 06:03


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: FINERA FACTORING
Place: Београд
Ad publication date: 05.07.2021
Sale date: 20.08.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 16,805,235.37
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду 3. Ст -139/2017 од 15.03.2019. године, а у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије бр. 104/09, 99/11-др.закон, 71/12-УС, 83/14), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовинe и Одлуком Одбора поверилаца од 29.06.2021. године стечајни управник стечајног дужника FINERA FACTORING ДОО Београд – у стечају, МБ: 20339489, ПИБ: 105204962 ул. Господар Јевремова бр.47/4, Београд (адреса за слање поште: Немањина 4/2, Поштански фах 660 11000 Београд 6) ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Бранимир Каран
Contact phone: 011/2449 830 ; 063-24-83-80
Contact e-mail: karanbranimir@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014