Last database update: 21.09.2021 05:42


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: МОРАВАМЕРМЕР
Place: Београд
Ad publication date: 29.06.2021
Sale date: 27.08.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду, Посл. бр. 6 Ст 119/2019 од 27.11.2019. године, а у складу са члановима 132. и 133. Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/09, ..., 95/18) и Националним стандардом бр. 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“ бр. 62/18), стечајни управник стечајног дужника, Моравамермер ад Београд - у стечају ул. Булевар војводе Мишића бр.14 Хала 4, Београд ОГЛАШАВА продају имовине у власништву стечајног дужника методом јавног надметања. Јавно надметање ће се одржати дана 27.08.2021. године у 12 часова на адреси: ул. Немањина бр. 3, Београд, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Зоран Каличанин
Contact phone: +381 11 664 10 16
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014