Last database update: 19.05.2021 02:11


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ВОЈВОДИНАПУТ- ЗРЕЊАНИН
Place: Зрењанин
Ad publication date: 27.04.2021
Sale date: 08.06.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 8,926,104.90
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Зрењанину Ст. 15/2018 од 07.12.2019. године које је правоснажно од дана 04.02.2019. године и у складу са чланом 131., 132., 133. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017) и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника Привредно друштво А.Д. за путеве "Војводинапут-Зрењанин." у стечају из Зрењанина улица Жарка Зрењанина бр. 75 ОГЛАШАВА Продају правног лица методом јавног надметања (треће јавно надметање) Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Слободан Сударов
Contact phone: 061 30 64 038
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014