Last database update: 19.05.2021 03:07


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА
Place: Краљево
Ad publication date: 20.04.2021
Sale date: 04.06.2021
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Краљеву, 4. Ст. бр. 25/2016 од 24.05.2016. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011-др.закон, 71/2012-одлука УС и 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника стечајног дужника ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА КРАЉЕВО – У СТЕЧАЈУ, Ул. Индустријска бр.27, 36000 Краљево ОГЛАШАВА Продају покретне имовине јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Жељко Ивановић
Contact phone: 066/217-500.
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014