Last database update: 27.07.2021 06:56


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ВАЉЕВО ПУТ
Place: Ваљево
Ad publication date: 22.04.2021
Sale date: 24.05.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 52,750,000.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Ваљеву број Ст. бр. 15/2015 од 01.10.2015. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда) Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 13/2010), одлуке одбора поверилаца стечајног дужника од дана 14.01.2021. године, као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС", бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника: АД “ВАЉЕВО ПУТ” у стечају Ваљево, Бирчанинова бр. 128/В О Г Л А Ш А В А Прву продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Милутин Обрадовић
Contact phone: 032/357-336 или 065/602-93-22.
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014