Last database update: 19.04.2021 06:00


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПОБЕДА ЗЗ ВРШАЦ
Place: Вршац
Ad publication date: 07.04.2021
Sale date: 26.05.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 16,030,210.00
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву 2 Ст.17/2011 од 30.03.2011.године, и решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву 2 Ст.17/2011 од 02.08.2011. године а у складу са чланoвима 131, 132, 133 Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009, 99/2011-др. Закон,) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОБЕДА ВРШАЦ- У СТЕЧАЈУ, улица Зелена пијаца број 3, Вршац ОГЛАШАВА Продају покретне и непокретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Рајко Пантић
Contact phone: 063-744-5323
Contact e-mail: pantic.r@sezampro.rs
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014