Last database update: 27.07.2021 06:02


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ИСХРАНА, Бор
Place: Бор
Ad publication date: 25.12.2020
Sale date: 27.01.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 30,846,519.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Зајечару Посл.бр. 1 Ст. 255/2011 од 29.12.2011. године, Решења о банкротству Привредног суда у Зајечару Посл.бр. 1 Ст. 255/2011 од 29.03.2012. године, а у складу са чланoвима 132. и 133. Закона о стечају ("Службени гласник РС" број 104/09), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Службени гласник РС" број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника „ИСХРАНА“ АД из БОРА – У СТЕЧАЈУ, Моше Пијаде бр. 70а ОГЛАШАВА Продају непокретне имовине јавним надметањем. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Радослав Митровић
Contact phone: 030/2495-053 или 064/338-3853
Contact e-mail: mraka19210@mts.rs
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014