Last database update: 07.10.2022 06:22


Quarterly Reports

 
 

Number of search results: 60,452


Report for period : July - September -2015


ГОША-ДИБУТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ДРУШТВЕНУ ИСХРАНУ, УГОСТИТЕЉСТВО, БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТУРИЗАМ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Пожаревцу, Bankruptcy case number: Ст.11/15, Bankruptcy trustee: , Debtors tax number: 101929099, Debtors registry code: 17126237, Status: Active

Report for period : April - June -2015


ГОША-ДИБУТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ДРУШТВЕНУ ИСХРАНУ, УГОСТИТЕЉСТВО, БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТУРИЗАМ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Пожаревцу, Bankruptcy case number: Ст.11/15, Bankruptcy trustee: , Debtors tax number: 101929099, Debtors registry code: 17126237, Status: Active

Report for period : October - December -2015


ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА СА СОПСТВЕНИМ ПРОЈЕКТОВАЊЕМ, ПРОИЗВОДЊОМ ОПРЕМЕ И ТРАНСПОРТОМ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 4. Ст.181/2013, Bankruptcy trustee: Ивана Матић, Debtors tax number: 112619668, Debtors registry code: 27010725, Status: 

This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014