.


Основне информације

Назив: Продаја дела парцеле у Крагујевцу
Место: Београд
Датум продаје: 17.05.2024
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст-222/2021
Стечајни дужник: БИП - СТЕЧАЈНА МАСА
Процењена вредност: 1.289.200,00 RSD


Земљиште у Крагујевцу, ул. Рудничка бр 1
Датум уговора о продаји: 17.05.2024
Green park building DOO - 1.873.920,00
Процењена вредност: 1.289.200,00 RSD
Земљиште у Крагујевцу, ул. Рудничка бр 1

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014