.


Основне информације

Назив: Јавно надметање
Место: Риђаке
Датум продаје: 09.01.2024
Број артикала за продају: 2
Број продатих артикала: 2
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст.бр. 8/21
Стечајни дужник: BELLA 9
Процењена вредност: 3.383.543,00 RSD


прва
Датум уговора о продаји: 09.01.2024
Неолекс - 1.815.402,00
Процењена вредност: 1.815.402,00 RSD
рачунар мастер П 4
гарнитура Мега
Полице за хладњачу
Виндовс хп и офице базиц
фсц амило а 1650г
рачунар пентиум
штампач дескјет хп 360
опрема за хладњачу
миксер
елеватор за пуњење
акумулатор
перфорирани бубањ
пекарица
тракасти транспортер
транспортна трака
виљушкар
електровињушкар линде т20
половни вињушкар
фисклна каса
систем за обезбеђење објеката
рачунар
транспортн трака за детек.мета
компјутерски мишеви
ваздушна завеса
вага сигма
вага платформска
металдетектор
виљушкар тоталифер
компјутер срв хп пролиант
монитор
компјутер
камере за обезбеђење
вибро калибратор
инспекциона трака
фотокопир апарат
видео надзор
рампа
штампач за кесе
вага
вибратор в2
инспекциона трака
рачунар
аутобус
рачунар хп 3500 мт
штам.са сталком и нос.главе за кесе
таблет
виљушкар
вага
рачунар
вага
половни виљушкар
вага
метал детектор са конвејером
половни виљушкар на елек.погон
видео надзор
рено канго путничко возило
вивакс имаго
металдетектор са опремом,
формирке за кутије
ручни палетар
машина за прање гајби
вибрациони калибратор
тракасти транспортер
дуваљка
вибратор в2
плато за калибратор
вага
инспекциони транспортер
опремс за хладњачу Риђаке
вага
виљушкар
вииљушкар
виљушкар
вага
тракциона батерија
штампач за кесе
тракасти транспортер
тракасти транспортер
вага
виљушкар
електро виљушкар
електровиљушкар
вага
електрични виљушкар
индустријски штампач
електро виљушкар
витрина
дигитал хлоринатор
агрегат
виљушкар
пролазна аутодезобаријера
штампач с опремом
компресор
светлећа реклама
улјни трансформатор
аутобус
пужни транспортер
млин м-01
вибрациони калибратор
инспекциони транспортер
тракасти транспортер
друга
Датум уговора о продаји: 09.01.2024
Мандић Марија - 1.568.141,00
Процењена вредност: 1.568.141,00 RSD
Малина каса 60 брикс јелица фоод
Купина каса 60 брикс јелица гфоод
Мешани папир
Пвц кесе
Пвц Холандезе
Пвц холандезе 12/1
Еуро палете
Картонске кутије 380 255 255
Картонске кутије 380-280-240
Сковане палете
Американ кутија 380-280-240
Картонска кутија 380-220-160
Картонска кутија 380-220-230
Рам металне палете
Американ кутија 380-280-250
Американ кутије 380-250-140
Пвц кесе плаве
Американ кутија 380-280-190
дрвене палете
Американ кутија 380-250-285
Остале картонске кутије
Пвц холандези 3/1
Вештачко ђубриво
Вештачко ђубриво нпк 6-12-24
малина, купина,шљива, вишња и кајсија

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik