.


Основне информације

Назив: Продаја непокретне имовине у Бечеју - Њива 1. класе Доње Угарнице
Место: Бечеј
Датум продаје: 01.08.2011
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст 32/09
Стечајни дужник: ПИК БЕЧЕЈ ПИВАРА
Процењена вредност: 7.400.000,00 RSD


Земљиште у грађевинском подручју Бечеј
Датум уговора о продаји: 01.08.2011
Стајић Милан - 1.668.565,00
Процењена вредност: 7.400.000,00 RSD
Земљиште у грађевинском подручју Бечеј

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014