.


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 20.396


Датум продаје: 01.10.2010,Стечајни дужник: 27. ОКТОБАР

Непосредна погодба

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.200.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 01.10.2010,Стечајни дужник: ХИП - ДРУШТВЕНА ИСХРАНА

Продаја стана

Опис: Продаја стана у Панчеву, Кикиндска 23-26, на који право откупа има бивша радница стечајног дужника, Несторовски Стана, која је у стану као закупац према Решењу бр. 112/2000 од 12.04.2000. г.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 1.900.129,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 01.10.2010,Стечајни дужник: МЛИНОСЕРВИС

ПРОДАЈА ЗАЛИХА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Опис: Стечајни дужник се бави пружањем услуга и производњом млинова и силоса. Производни процес је специфичан те крајњу продајну (фактурисану вредност ) чини утрошена сировина и репроматеријал набављен у току стечаја, радна снага, кооперантске услуге и део од затечених залиха на дан отварања стечаја. У производњи постоје радни налози где се прати утрошак свега наведеног и сачињавају привремене ситуације. До коначног финалног производа који се продаје купцу, пролази се кроз више фаза и јако тешко је раздвојити тачан утрошак одређене врсте затечене залихе за сваког купца појединачно. Због свега наведеног и немогућности ЕРС-а да се пронађе начин да се изврши умањење залиха а које нису продате непосредном погодбом или јавним надметањем, већ су утрошене у производном процесу, извршићемо умањење истих у укупној продатој (утрошеној) вредности за период од отварања стечаја до 31.12.2010.године спроводећи непосредну погодбу.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.000.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 30.09.2010,Стечајни дужник: ПОЉОТЕХНА

Прва продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем

Опис: Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника која се налази у Београду, улица Крушедолска бр. 3-5, као једна целина, и то:

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 61.641.400,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 29.09.2010,Стечајни дужник: АЛПИС

Продаја правног лица 2

Опис: Продаја правног лица методом јавног прикупљања понуда

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 176.224.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 28.09.2010,Стечајни дужник: ВУЧЈАНКА

Друга продаја имовине стечајног дужника

Опис: Друга продаја имовине стечајног дужника заказана је за 28.09.2010. године у просторијама Агенције за приватизацију.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 10.923.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 28.09.2010,Стечајни дужник: Стечајна маса АЕРОИНЖИЊЕРИНГ

Прво јавно надметање

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 2.638.204.546,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 23.09.2010,Стечајни дужник: НЕИМАР

Продаја гаражног места у објекту у изградњи

Опис: Слободно гаражно место у објекту у изградњи укупне површине цц 15,20 м2 према пројекту у стамбеној згради у улици Скендер Бегова 4

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 905.060,00 RSD

Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik