.


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 20.240


Датум продаје: 12.11.2009,Стечајни дужник: "Беофруто" Крњача

Kaša višnje

Опис: prodaja zaliha

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 122.360,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 12.11.2009,Стечајни дужник: "Беофруто" Крњача

Каша вишње

Опис: Продаја непосредном погодбом по отпремници број 02/09 од 12.11.2009. године

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 122.360,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 12.11.2009,Стечајни дужник: "Беофруто" Крњача

Арома вишње 04

Опис: По отпремници 03/09 од 12.11.2009. године

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 22.568,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 12.11.2009,Стечајни дужник: "Беофруто" Крњача

Арома вишње 04

Опис: Продаја непосредном погодбом по отпремници број 3/09 од 12.11.2009. године

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.780,71 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 06.11.2009,Стечајни дужник: МИНПРЕС

ФАП ад, Прибој

Опис: - израда уздужних носача за камионе

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 1.679.056,80 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 01.10.2008,Стечајни дужник: АТЕЉЕ СТАРИ ГРАД

wee

Опис: 8 i 15

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 46.000.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 22.06.2001,Стечајни дужник: АТОМИК

Продаја непосредном погодбом са купцем удела 1/2 локала

Опис: Продаја непосредном погодбом са купцем удела од 1/2 Локала -посебан део 1/А, површине 91м2, у згради у бр. 2, ул. Козарачка бр.30 на кп. бр. 3046 КО Бубањ, В-лист-2 део ЛН 2404 КО Бубањ.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 2.510.905,00 RSD

Сазнај више
<<20232024

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik